Töötajad

Amet Nimi/e-post Telefon
Direktor Ülle Kruus 644 5838
Kuraator-koguhoidja Kersti Koll 644 5838
Muuseumiteenindaja Linda Maal 644 5835
Muuseumiteenindaja Anne Kangro 644 5835

Vaata ka Eesti Kunstimuuseumi töötajate nimekirja.