fbpx
Otsi...

Erivajadusega külastajale

Vaegnägijale ja pimedale

Kunstnik Adamson-Ericu (1902–1968) teostega on nägemispuudega inimestel võimalus tutvuda helindatud kirjandustõlgete, kunstiteoseid edasi andvate reljeefsete jooniste ning kombatavaks muudetud figuuride vahendusel. Samuti on kirjeldatud ning plaanidega varustatud muuseumi ruumid. Kõiki materjale nii nägemispuudega inimestele kui ka tema saatjale saab laenutada kohapeal muuseumi kassast. Kirjeldustõlkeid viiele teosele on võimalik kuulata kodulehelt. Materjal valmis projekti „Kunst nähtavaks!” raames 2017. aastal. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. Tehtule tuginedes valmis 2018. aastal spetsiaalne haridusprogramm nägemispuudega õpilasgruppidele.

Vaata lühifilmi projektist „Kunst nähtavaks!”

Kuula projekti raames loodud kirjeldustõlkeid:

Viiul ja vest
Serenaad
Mööblikomplekt
Vaip
Dekoratiivmaal kohvikule Tallinn

Enne muuseumisse tulekut on soovitav kuulata ka helindatud peatükke: “Muuseumist ja majast” ning “Kunstnik Adamson-Ericust“.

Haridusprogramm „Kunstnik ja kodu”

Püsinäitusel

Nägemispuudega õpilastele I ja II kooliastmes
Kestus: 60 minutit

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele, et avardada nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustada üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968).

Ringkäigu jooksul tutvustatakse Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele kujundas nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Haridusprogrammis uurivad õpilased teoseid, millel on tihe seos kunstniku kodu ning koduste paikadega. Mängitakse materjalimängu ning kombatakse muu hulgas 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Tunni lõpetab loovtöö – igal osalejal valmib värvikas „kunstniku võti”.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst „nähtavaks”!”, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale. Tundi saab kohandada sobivaks ka intellektipuudega õpilasetele.

Märksõnad: kunstnik Adamson-Eric, maalikunst, tarbekunst, disain, materjalid, kodu.

Soovitav grupi suurus kuni 9 õpilast.

Osalemine eelregistreerimisega:

Adamson-Ericu muuseum

 

Publikuprogrammid

Muuseumis korraldab regulaarselt kontserte Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, vahetuvatel näitustel toimuvad kuraatoriga ringkäigud.

Kalender

Intellektipuudega külastajale

Intellektipuudega gruppidele kohandame muuseumitunde ja muudame muuseumikülastuse põnevaks kogemuseks. Soovitame muuseumitundide hulgast välja valida just teid huvitav temaatika ning konsulteerida selle sisu ning sobivust muuseumi töötajaga.

Soovitame õpilasgruppidele järgmisi muuseumitunde:

  • Kunstnik ja kodu (alates märts 2020)
  • Päike naeratab

Vaegkuuljale ja kurdile

Kuulmispuudega grupid on oodatud osalema muuseumitundides koos omapoolse viipekeele tõlgiga. Kohandame kõne ja tegutsemise tempot vastavalt teie vajadustele.

Õpilastele suunatud haridusprogrammide kohta leiate rohkem infot siit.

Soovitame muuseumitundide hulgast välja valida just teid huvitav temaatika ning konsulteerida selle sisu ning sobivust muuseumiga.

Liikumispuudega külastajale

Vanalinnas asuv muuseumimaja on mitmete treppidega ja liikumispuudega inimestele raskesti ligipääsetav. Ratastooliga hetkel muuseumisse veel kahjuks ei pääse.

Adamson-Ericu loominguga on võimalik tutvuda Eesti Kunstimuuseumi Digikogu vahendusel.

Kontakt

Adamson-Ericu muuseum

Muuseum on remondi tõttu suletud kuni 11.06.2021.