fbpx

Otsing

Erivajadusega külastajale

Vaegnägijale ja pimedale

Kunstnik Adamson-Ericu (1902–1968) teostega on nägemispuudega inimestel võimalus tutvuda helindatud kirjandustõlgete, kunstiteoseid edasi andvate reljeefsete jooniste ning kombatavaks muudetud figuuride vahendusel. Samuti on kirjeldatud ning plaanidega varustatud muuseumi ruumid. Kõiki materjale nii nägemispuudega inimestele kui ka tema saatjale saab laenutada kohapeal muuseumi kassast. Kirjeldustõlkeid viiele teosele on võimalik kuulata kodulehelt. Materjal valmis projekti „Kunst nähtavaks!” raames 2017. aastal. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. Tehtule tuginedes valmis 2018. aastal spetsiaalne haridusprogramm nägemispuudega õpilasgruppidele.

Vaata lühifilmi projektist „Kunst nähtavaks!”

Kuula projekti raames loodud kirjeldustõlkeid:

  • Viiul ja vest
  • Serenaad
  • Mööblikomplekt
  • Vaip
  • Dekoratiivmaal kohvikule Tallinn

Enne muuseumisse tulekut on soovitav kuulata ka järgmiseid helindatud peatükke:

  • Muuseumist ja majast
  • Kunstnik Adamson-Ericust

Haridusprogramm „Kunstnik ja kodu”

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele, avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968).

Publikuprogrammid

Muuseumis korraldab regulaarselt kontserte Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, vahetuvatel näitustel toimuvad kuraatoriga ringkäigud.

Kalender

Intellektipuudega külastajale

Intellektipuudega gruppidele kohandame muuseumitunde ja muudame muuseumikülastuse põnevaks kogemuseks. Soovitame muuseumitundide hulgast välja valida just teid huvitav temaatika ning konsulteerida selle sisu ning sobivust muuseumi töötajaga.

Soovitame õpilasgruppidele järgmisi muuseumitunde:

Vaegkuuljale ja kurdile

Kuulmispuudega grupid on oodatud osalema muuseumitundides koos omapoolse viipekeele tõlgiga. Kohandame kõne ja tegutsemise tempot vastavalt teie vajadustele.

Õpilastele suunatud haridusprogrammide kohta leiate rohkem infot muuseumitundide lehelt.

Soovitame muuseumitundide hulgast välja valida just teid huvitav temaatika ning konsulteerida selle sisu ning sobivust muuseumiga.

Liikumispuudega külastajale

Vanalinnas asuv muuseumimaja on mitmete treppidega ja liikumispuudega inimestele raskesti ligipääsetav. Ratastooliga hetkel muuseumisse veel kahjuks ei pääse.

Adamson-Ericu loominguga on võimalik tutvuda Eesti Kunstimuuseumi Digikogu vahendusel.

Kontakt

Adamson-Ericu muuseum