fbpx

Muuseumitund

Muuseumitund

Haridusprogrammid Adamson-Ericu muuseumis tutvustavad eelkooliealistele lastele, kooliõpilastele ja erivajadustega gruppidele 20. sajandi Eesti kunstimaastiku ühe mitmekülgseima kunstniku Adamson-Ericu põnevat elu ja loomingut ning annavad ülevaate muuseumi vahetuvatest näitustest. Muuseumitundide selgroog on põhjalik kunstivaatlus, analüüsi- ja süvenemisoskuste arendamine. Igas muuseumitunnis kasutatakse aktiivõppemeetodeid ning oluline roll on koostööoskuste edendamisel. Kunstiõpetuse algtõed on lõimitud ajaloo, loodusõpetuse jpt ainete õppesisuga. Noorematele õpilastele mõeldud tundides põimub õppetöö ka mängu ja loovtööga, vanemad õpilased lahendavad grupina loovülesandeid või iseseisvat mõttetööd nõudvaid töölehti.

Adamson- Ericu muuseum Tallinna vanalinna südames on hea ja õdus paik lapse esimesteks muuseumikülastusteks või kooliõpinguid toetavate lisateadmiste ja -oskuste kogumiseks.

Muuseumitunnid toimuvad esmaspäevast reedeni ettetellimisel eesti keeles, vastava märke olemasolul ka vene või inglise keeles. Muuseumitund kestab vastavalt sisule ja vanuseastmele 60–90 minutit.

Seoses koroonaviiruse levikuga palume kanda maski!
Külastuse ja tellimise meelespea

Liitu uudiskirjaga
Kontakt

Annika Teras

publikuprogrammide kuraator

Tutvu Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundidega

Kõik muuseumitunnid

Lasteaed

I kooliaste

II kooliaste

Erivajadusega õpilane