Kunstiteoste ekspertiis ja konserveerimine

Adamson-Ericu muuseum kuulub organisatsiooni Eesti Kunstimuuseum. Eesti Kunstimuuseum (EKM) teostab tasulist kunstiteoste ekspertiisi kultuuriväärtustega tegelevatele organisatsioonidele (sealhulgas teistele muuseumidele) ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele vastavalt EKMi teenuste hinnakirjale ja sõltuvalt EKMi tööplaanidest. Eesti Kunstimuuseum (EKM) ei teosta tellimisel konserveerimistöid.

Täiendava info saamiseks suuname teid Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonna lehele.