Tagasi kalendrisse

Teemaõhtu: „Ekspressionistlikud otsingud 1920. aastate Eesti teatris“

Teemaõhtu: „Ekspressionistlikud otsingud 1920. aastate Eesti teatris“

Aeg: 07.05.19  17:00–18:00
Asukoht: Adamson-Ericu muuseum
Hind: Osalemine muuseumipiletiga

Külas on teatriteadlane Luule Epner

Juba enne Esimest maailmasõda kujunenud ekspressionismi puhul oli tegu enamusi kunstiliike läbiva suundumusega, mis leidis kõige laiemat kõlapinda just Saksa kultuuriruumis enne ja pärast sõda. Eestisse jõudis ekspressionism 1920. aastatel, mil uusi stiili- ja vormivõtteid otsiti nii teatris kui ka kujutavas kunstis. Näitusel „Laval ja lõuendil” esindatud kunstnike loomingu taustal tuleb juttu ekspressionistlikest maailmavaatelistest, tundeelulistest ning stilistilistest otsingutest ja katsetustest Eesti teatrites.

Näitus „Laval ja lõuendil“ eksponeerib 20. sajandi esimesel poolel tegutsenud eesti kunstnike vabaloomingut kõrvuti teatrilavadele looduga. 20. sajandi alguses loodud kutseliste teatrite soov visuaalselt kõrgetasemeliste lavamaailmade järele ning kunstnike huvi teatrikunstis kiiresti kehtestunud modernistlike ja ekspressionistlike väljendusviiside vastu innustas autoreid, nagu Roman Nyman, Peet Aren ja Henrik Olvi, katsetama teatrikunstiga.

Peet Aren. Dekoratsioonikavand August Strindbergi näidendile „Tontide sonaat“. 1923. Eesti Kunstimuuseum