Põhikooli II, III astmele, gümnaasiumile

Soome kunsti kuldaeg

EESMÄRK: saada ülevaade Soome kunsti kuldajast ja kunstnike Eero Järnefelti ja Venny Soldan-Brofeldti loomingust ning ühiselt leida seoseid laiema kultuurilise taustaga.

Muuseumitunni käigus vaadeldakse läbi Eero Järnefelti ja Venny Soldan-Brofeldti loomingu ja elulugude soome kunsti kuldaja olemust ja selle pärandit. Tunni keskmes on 19. sajandi lõpul moodustunud Tuusula järve kunstnike ja kultuuritegelaste kogukond. Ühise arutelu käigus tuuakse välja ka seoseid soome rahvuslikkuse ja identiteedi tõusuga, paralleele Eesti tolleaaegse kunsti, Pariisi kui kunstikeskuse mõjude ja ajastu kunstivooludega. Samuti pööratakse tähelepanu tehnilisele teostusele, värvigammale ja teoste teemavalikule. Abistavaks vahendiks on küsimustega tööleht ja mängulised ülesanded, mida õpilased rühmadena koos läbi töötavad. Grupitöö sisaldab ka loovtööd.

MÄRKSÕNAD: SOOME KUNSTI KULDAJASTU, PARALLEELID EESTI KUNSTI JA AJASTU KUNSTIVOOLUDEGA, TUUSULA KUNSTIKOGUKOND, ARUTELU, TÄHELEPANEKUD, TÖÖLEHT, LOOVTÖÖ.

Muuseumitunni kestus 60 minutit

Õigused ja kohustused pildis

EESMÄRK: Igapäevased teemad kunstiteostel nagu loodus, lähedaste protreed ja kodune olustik avatakse seoses Lapse õiguste konventsiooni 30. aastpäevaga lapse õigustele suuremat tähelepanu pöörates.

Muuseumitunnis mängitakse õiguste ja vajaduste äraarvamise mängu. Tuletatakse meelde, et õigus mängule, haridusele, puhtale elukeskkonnale jpm kätkeb endas ka kohustusi. Läbi erinevate kunstipeatuste uuritakse Soome kunsti kuldaja autorite Eero Järnefelti ning Venny Soldan-Brofeldti loomingut. Ühiselt otsitakse inimõiguse teemale ka sobivad pildivasted näituselt. Tunni lõpetab segatehnikas loovtöö, kus teostelt pärit detaile kasutades luuakse illustratsioon mõnele lapse õigusele.

MÄRKSÕNAD: INIMÕIGUSED, ÕIGUS, KOHUSTUS, VAJADUS, SOOME KUNSTI KULDAEG, REALISM

Muuseumitunni kestus 60 minutit

SOOVITUS: Muuseumitunni eel või järel on võimalus vaadata Kunstikeldris kahte FILMI:

Eero Järnefelt 1863-1937
13 min 30 s

Venny Soldan-Brofeldt 1863-1937
12 min 50 s

Subtiitrid: eesti, inglise
Teostus: Järvenpää Kunstimuuseum/ Matias Uusikylä, Promedia Studio

Varjuteatri õpituba

Adamson-Ericu muuseumi vahetuvatel näitustel detsember 2019 – juuni 2020

EESMÄRK: püstitada ja sõnastada probleem ning leida sellele ühiselt lahendus; kogeda näitust ja erinevaid kunstiteoseid läbi varjuteatri meetodi. Õpilane saab tunnis läbi teha kõik põhilised varjuteatri valmimise etapid lamenukkude meisterdamisest kuni lavastuse sünnini välja. Interpreteerides näitusel leitavaid kunstiteoseid, valmivad grupitööna süžee ja tegelaskujud, otsustatakse tegevuspaik ja jagatakse rollid. Tund lõppeb valminud lavastuste esmaesitlustega muuseumi salapärases keldris.

MÄRKSÕNAD: probleemõpe, koostöö, varjuteater, lavastus, lamenukk, improvisatsioon, karakter, rollimäng, muusikaline kujundus

NB! Olenevalt grupi suurusest võib muuseumitunni kestus varieeruda 90 – 120 minutit.

LISAKS: Gümnaasiumiastmele on võimalik tellida ka õpilasekskursiooni (link kodulehel eksursioonide alla!). Soovitame valida lisaks mõne töötoa või läbida muuseumi püsinäitus iseseisvalt NUMU nutimuuseumis leiduva mängulise õppematerjali “Rõõm poliitika kiuste” abil.

NB! NUMU nutimuuseum koos Adamson-Ericu muuseumi näitusega külastab Soomes Järvenpää Kunstimuuseumi kuni 2020. aasta märtsini.