Põhikoolile ja gümnaasiumile

Põhikooli II astmele

Uus! Emandate ehted
Kõigile vanuseastmetele

Adamson-Eric. Rinnanoelad. 1960ndad. Eesti Kunstimuuseum

Näitusel „Eesti ehted läbi aastatuhandete
9. november 2018 – 24. märts 2019
Kõnnime ajalõnga mööda läbi 10 000 aasta vanuse ehtimise traditsiooni Eestimaal. Muuseumitunnis uudistame nii arheoloogilisi ehteid ja aardeleide kui ka kaasaja ehtekunstnike iidsetest ideedest inspireritud loomingut. Näha saab Eesti vanimat maapõuest leitud kaelaehet – põdrahammastest keed Pulli asulast, mida loetakse ca 10 000 aastat vanaks. Väljapanekus on materjalidena esindatud traditsioonilisemad pronks, hõbe, kuld ja merevaik, aga ka üllatavamad materjalid nagu laboris kasvatatud safiir, sammaldunud puukoor, raudmeteoriit ja haihambad. Tunni lõpuosas saavad osalejad ennastki kunstniku rollis proovile panna ning valmistada originaalse autoriehte.
MÄRKSÕNAD: Eesti ehtekunst – vanimad leiud versus tänapäev, ornament, uskumused, traditsioon, disain, arheoloogia, Adamson-Ericu (1902-

1968) ehtelooming

“Muinasuni”
Näitusel: Lõunaristi all. Gunnar Neeme – Eesti kunstnik Austraalias.
Näitus avatud 15.06.-28.10.2018 (NB! Haridusprogrammid toimuvad kuni 26.10.2018)

Gunnar Neeme. Unenägude aeg. Uluru. 1979.

Gunnar Neeme. Unenägude aeg. Uluru. 1979.

Põlistel austraallastel on üks eriline mõiste: unenägude aeg ehk muinasuni (dreamtime), mis tähistab aega, mida keegi täpselt enam ei mäleta, sest see oli nii ammu.  Aega, mil sündis maailm – loodi taevas, päike, kuu ja tähed; mil inimesed ja loomad olid väga lähedased ning tegutsesid tootemlikud

esivanemad. Muuseumitunnis “Muinasuni” läheme tagasi ennemuistsesse aega. Tutvume väliseesti kunstniku Gunnar Neeme maalidega ja näeme, kuidas põimuvad tema loomingus kaks kodumaad: Eesti ja Austraalia. Leiame vastuseid küsimustele: kuidas inimene on püüdnud aegade algusest peale looduses toimuvat seletada? Mis aitab meil mäletada? Läbi loomislugude rändame maakera kuklapoolele Austraaliasse ning ringiga Eestisse tagasi. Loovtööna valmib igal osalejal omanäolise märgisüsteemiga kirjatud bumerang.
Märksõnad: Kunstnik Gunnar Neeme (1918-2005), Austraalia, aborigeenid, muinasuni (dreamtime), tekkemuistendid ja loomislood, eepos “Kalevipoeg” illustratsioonid.
Muuseumitunni kestus 60 minutit.

Mina peegeldus
Muuseumitunnis uuritakse Adamson-Ericu erinevatel eluperioodidel maalitud portreid ja avastada läbi iseenda autoportree žanri. Õpilane saab lähemalt tuttavaks portreežanriga ning avastab, milliseid võtteid kunstnik on isiksuse tabamiseks kasutanud. Selgub, kuidas lugeda kunstiteostele peidetud karaktereid ja vihjeid. Loovtööna valmib õpilastel isiklik MINA peegeldus.
Märksõnad: autoportree, portree, detailid, iseloom, Adamson-Eric maalikunstniku ja inimesena

Kunstnik ja kodu
Vaegnägijatele ja pimedatele, kes õpivad I ja II kooliastmes

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968). Ligi tunniajase ringkäigu jooksul tutvustatakse  Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele omas head disaineritaipu, kujundades nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Täpsemalt käsitletakse haridusprogrammis Adamson-Ericu maali- ja tarbekunsti loomingust osa, millel on tihe seos kunstniku kodu ja koduste paikadega Eestimaal. Püütakse ära arvata, millistes materjalides kunstnik ennast „kodus tundis“. Lähemalt uuritakse ja kombatakse 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Puudu ei jää ka vallatutest fantaasialoomadest, kes lauaplaadilt välja karates olemise veelgi põnevamaks muudavad. Lõpetame tunni loovtööga, mille käigus valmib „kunstniku võti“.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst nähtavaks!“, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.
Enne grupiga muuseumisse tulekut on võimalus kuulata EKMi kodulehelt spetsiaalselt erivajadusega külastajale helindatud peatükke: Muuseumist ja majast ning Kunstnik Adamson-Ericust.
Soovitav grupi suurus kuni 8 õpilast.
Tunni kestus 60–90 minutit (olenevalt grupist).

Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile

Uus! Emandate ehted
Kõigile vanuseastmetele

Adamson-Eric. Rinnanoelad. 1960ndad. Eesti Kunstimuuseum

Näitusel „Eesti ehted läbi aastatuhandete
9. november 2018 – 24. märts 2019
Kõnnime ajalõnga mööda läbi 10 000 aasta vanuse ehtimise traditsiooni Eestimaal. Muuseumitunnis uudistame nii arheoloogilisi ehteid ja aardeleide kui ka kaasaja ehtekunstnike iidsetest ideedest inspireritud loomingut. Näha saab Eesti vanimat maapõuest leitud kaelaehet – põdrahammastest keed Pulli asulast, mida loetakse ca 10 000 aastat vanaks. Väljapanekus on materjalidena esindatud traditsioonilisemad pronks, hõbe, kuld ja merevaik, aga ka üllatavamad materjalid nagu laboris kasvatatud safiir, sammaldunud puukoor, raudmeteoriit ja haihambad. Tunni lõpuosas saavad osalejad ennastki kunstniku rollis proovile panna ning valmistada originaalse autoriehte.
MÄRKSÕNAD: Eesti ehtekunst – vanimad leiud versus tänapäev, ornament, uskumused, traditsioon, disain, arheoloogia, Adamson-Ericu (1902-

1968) ehtelooming

Gunnar Neeme. Unenägude aeg. Uluru. 1979.

Gunnar Neeme. Unenägude aeg. Uluru. 1979.

“Kodumaast ja kodumaatusest”
Näitusel: Lõunaristi all. Gunnar Neeme – Eesti kunstnik Austraalias.
Näitus avatud 15.06.-28.10.2018 (NB! haridusprogrammid toimuvad kuni 26.10.2018)
Tunni eesmärk on mõtestada väliseesti kunstniku Gunnar Neeme elu keerdkäikude taustal rändamise ja paguluse temaatikat ning rahvusliku identiteedi küsimust. Esimest korda saab Eestis näha ühe kõige silmapaistvama Austraalias elanud ja töötanud eesti kunstniku ja kirjaniku Gunnar Neeme (1918 – 2005) kunstiloomingut. Heidame pilgu kunstniku saatusele, millesse tõid pöörde II maailmasõjaga vallandunud sündmused. Võrdleme Austraalia ja Eesti pärimuse kaja tema töödes ning vaatleme Gunnar Neeme loodud illustratsioone eeposele “Kalevipoeg”. Muuseumitund lõppeb loovtööga.
Märksõnad:  Gunnar Neeme (1918-2005), pagulus, rändamine, kodumaa, kodumaatus, rahvuslik identiteet, II maailmasõda, rahvakultuur
Muuseumitunni kestus 90 minutit.

Kujundite varielu
Toimub esmaspäeviti ja teisipäeviti ettetellimisel

Muuseumitunni eesmärk on luua lühikesi elamuslikke varjuteatrilavastusi, et näitlikustada abstraktsiooni, stilisatsiooni ja kujundi mõisteid. Muuseumi keskaegne kelder loob dramaatilise keskkonna, kus on põnev optiliste illusioonidega katsetada. Etendustes kasutatakse nii valmis esemeid, kohapeal valmivaid lamenukke kui ka oma keha. Rühmatööna valmib kollektiivne kunstiteos, mis seob visuaalset ja helilist materjali. Tund lõpeb kaaslastele lavastuste ettemängimisega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja muusikaõpetuse, kirjanduse, füüsika ning sotsiaalainete õpiväljundeid.

Õpilane

 • teab, kuidas toimib varjuteater;
 • tunneb mõisteid „abstraktsioon”, „abstraheerima”, „stilisatsioon”;
 • loob dekoratsioonid ja kujundid varjuteatri etendusele;
 • lavastab rühmatööna varjuteatrietenduse, kasutades oma keha ja erinevaid objekte;
 • tekitab ja kasutab heli varjuteatri ilmestamiseks;
 • omandab algsed teadmised draamažanrist.

Gümnaasiumile

Vaikiv ajastu ja Adamson-Eric

Ajalootund muuseumis tutvustab üksikisiku valikuid autoritaarses Eestis kunstnik Adamson-Ericu loomingu näitel. Muuseumikeskkond pakub võimaluse suhestuda vaikiva ajastuga isiklikul ja näitlikustatud moel. Adamson-Ericu eluloo põhjal avatakse lähemalt 1934. aasta riigipöördele järgnenud poliitilist olukorda Eestis, keskendudes seejuures loovisiku valikutele ja võimalustele.

Teema võimaldab võrrelda demokraatiat ja diktatuuri laiemalt ning arutleda isiklike valikute tähtsuse üle, mis on aktuaalsed igal ajastul.

Muuseumitund lõimib lähiajaloo I kursuse, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpiväljundeid.

Õpilane

 • omandab järgmised mõisted: demokraatia, diktatuur, autoritaarne diktatuur, totalitaarne diktatuur, vabadussõdalased, vaikiv ajastu;
 • arutleb ja arendab otsustusvõimet demokraatia, autokraatia ja diktatuuri teemal;
 • kirjeldab vaikiva ajastu mõju kunstile;
 • õpib tundma Adamson-Ericu isikut ja tema elulugu ajaloolises kontekstis;
 • tunneb ära Adamson-Ericu stiili 1930. aastate tarbekunstis.

Ekskursioon kunstiajaloolasega

Adamson-Ericu muuseumi majas on võimalik tellida õpilasekskursioone, mida juhendab oma ala spetsialist. Ringkäik on mõeldud noortele kunstihuvilistele, kes soovivad põhjalikumalt tutvuda Adamson-Ericu elu ja loominguga. Ekskursioon viiakse läbi haaravalt ja noortele mõistetavas käsitluses.
Hind: 15 €, millele lisandub muuseumipilet 4 €