Läti modernist Niklavs Strunke (1894–1966)

16. august–23. november 2008

 

Läti 20. sajandi alguse avangardismi üks silmapaistvam esindaja Niklavs Strunke (1894–1966) oli maalikunstnik, graafik, raamatukujundaja, disainer, teatrikunstnik, kes tõi julgelt modernse lavakujunduse põhimõtted läti teatrisse, ning kunstiteoreetik ja vaheda sulega esseist. Nii oma loominguga kui ka särava isiksusena on ta tänaseni üks suuremaid legende Läti kultuuriloos.

lati-modernist-niklavs-strunke-1

Niklavs Strunke alustas oma aktiivset loometeed Läti Vabariigi tekkeperioodil, mil noored läti kunstnikud tegelesid vastvõidetud omariiklusele sobiva kunstikeele innuka otsinguga, jõudes 1920. aastate alguses väga jõulise avangardismilaineni. Niklavs Strunke suhestus 1920. aastatel süvenenult kubismi, konstruktivismi, suprematismi, art deco, uusasjalikkuse, metafüüsilise maali ja futurismi ideedega. Samal ajal oli ta huvitatud ka erinevate rahvaste kunstipärandist. Tema loomingule on omane tundlik süntees, dekoratiivne stilisatsioon, abstraheeritud vormikeele nõtke rütmikus ning tugev kompositsiooniline selgus. Kohati jõuab ta oma teostes erakordselt lummava metafüüsilise tunnetuseni.

lati-modernist-niklavs-strunke-2

Niklavs Strunke õppis aastail 1909–1911 Peterburis Keiserliku Kunstide Edendamise Seltsi koolis Nikolai Roerichi ja Ivan Bilibini juhendamisel ja 1911–1913 Mihhail Bernsteini ateljees ning 1913–1914 Jūlijs Madernieksi kustistuudios Riias. 1923–1927 täiendas ta end Läti Kultuurifondi stipendiaadina Berliinis, Pariisis ja Itaalias. Niklavs Strunke oli 1920. aastal Riia Kunstnike Grupi üks asutajaliige. Sellel tugevalt modernismi esindaval kosmopoliitsel rühmitusel oli inspireeriv osa ka eesti avangardse kunsti kõige olulisema ühenduse – Eesti Kunstnikkude Rühma kujunemisel 1920. aastate alguses.

lati-modernist-niklavs-strunke-3

1944. aastal põgenes Niklavs Strunke Rootsi ning temast kujunes läti pagulaskunsti üks silmapaistvam looja. Tema töid on Läti erinevates muuseumides, Malmö Kunstimuuseumis, Tate Gallery’s Londonis, jm. ning mitmetes erakogudes.

lati-modernist-niklavs-strunke-4

Näitus “Läti modernist Niklavs Strunke (1894–1966)” on valminud Läti Riikliku Kunstimuuseumi, Adamson-Ericu muuseumi ja Läti Vabariigi Suursaatkonna koostöös. Väljapaneku on koostanud kunstiteadlane Aija Brasliņa Läti Riiklikust Kunstimuuseumist. Eksponeeritakse maali, graafikat, raamatuillustratsioone ja lavakujundusi kunstniku loomeparemikust 1920. ja 1930. aastatel. Kunstniku värvikat isiksust tutvustavad kultuuriloolised fotod.

lati-modernist-niklavs-strunke-5

Lisaks näitusele ilmub novembris eesti keeles Läti kunstiteadlase Dace Lamberga põhjalikule uurimusele tuginev rikkalikult illustreeritud raamat “Läti 20. sajandi alguse klassikaline modernism”. Näituse ajal toimuvad haridusprogrammid “Maailm läbi maalikunsti” (ettetellimine tel 644 5838); laste kunstilaager 25.–27. augustil ning pereüritus “Isaga koos kunstnikuks” 9. novembril kell 13.00.

Näituse kuraatorid:

Aija Braslina (Läti Rahvuslik Kunstimuuseum)
Kersti Koll (Eesti Kunstimuuseum – Adamson-Ericu muuseum)

Näitus “Läti modernist Niklavs Strunke (1894–1966)” on avatud 23. novembrini