Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Uus! Kuus kunstipeatust lastele

Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945) "Väike insener"

Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945) “Väike insener”

Näitusel „Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt“

16. august 2019 – 1. detsember 2020

EESMÄRK: uurida Soome kunsti kuldaja autorite Eero Järnefelti ning Venny Soldan-Brofeldti loomingus kustumatuks inspiratsiooniallikaks olnud loodust, lähedaste inimeste portreid ning igapäevast olustikku meie ümber.

Sina-sõprust kunstiga on hea luua näitusel „Külaskäik“, mis räägib ühe loomingulise sõpruskonna elust ja tegemistest kauni Tuusula järve kaldal Soomes 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses. Üheskoos vaadeldakse ja arutletakse, kuidas tuntud Soome kunstnikud Eero Järnefelt ning Venny Soldan-Brofeldt on andekad teosed välja võlunud lihtsatest teemadest nagu kodu, perekond, lapsed, loodus, aastaaegade vaheldumine, valgus ning igapäevased asjad meie ümber. Nende teemade põhjal tehtavad kuus kunstipeatust järjestavad juhuse tahtel lapsed muuseumitunnis ise. Kunsti-vestluste käigus saavad lapsed sisse tuua paralleele oma elust. Muuseumitunni lõpetab loovtöö, kus igaüks paneb paberile, mida huvitavat tema oma koduaknast näeb.

MÄRKSÕNAD: VESTLUS, VAATLUS, LAPSEPÕLV, KODU, PERE, LOODUS, AASTAAJAD, OLUSTIK, SOOME KUNST

Muuseumitunni kestus 60 minutit

Kunstimängud

Muuseumitundide sari lasteaiale ja põhikooli I astmele Eesti Kunstimuuseumi filiaalide vahetuvatel näitustel
Kestus: 90 minutit

Muuda kunsti vaatamine ja muuseumis käimine lastele igakuiseks traditsiooniks!

Muuseumitundide sari „Kunstimängud“ annab toreda võimaluse õppida tundma Eesti Kunstimuuseumi filiaale ja väljapanekuid. Sari koosneb Eesti Kunstimuuseumi vahetuvatele näitustele loodud haridusprogrammidest, millest igaüks toimib eraldiseisva tunnina, pidades silmas selleks tunniks seatud õpitulemusi ja eesmärke. Kunstimuuseumi omanäoliste filiaalide ja näituste külastamine tutvustab lastele põnevas ja vahelduvas keskkonnas eriilmelisi kunstnikke erinevatest ajastustest.

NB! Muuseumitunnid toimuvad erinevates filiaalides! Eesti Kunstimuuseumi haridustöötajad ootavad teid iga kuu vastavas filiaalis!

Vaata kava ja loe lähemalt

Toonimeistrid

Aastaringselt vahetuval või püsinäitusel.

16. august 2019 – 1. detsember 2020 näitusel „Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt“.

Muuseumis eksponeeritud maalide keskel avaneb külluslik värvimaailm. Muuseumitunni eesmärk on avada lähemalt värvuste tekkimise saladusi ning suunata lapsi tähelepanelikumalt erinevaid toone uurima. Enamik lapsi teab, mis on põhivärvid. Kuid millised on just need õiged sinise, punase ja kollase värvused, millest saab segada kõik ülejäänud toonid? Toonimeistri töö on natuke nagu koka oma: tuleb osata värvusi õigesti „maitsestada”, et soovitav tulemus saada. Maalidelt valitakse välja mõned toonid ning püütakse koos arutades ja katsetades need valmis segada. Omandatud kogemuse põhjal maalib iga laps värviküllase pildi, millel on kõik toonid iseseisvalt segatud.
Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid.

Õpilane

 • loob emotsionaalse sideme erinevate värvitoonidega;
 • uurib, kuidas värvused tekivad;
 • süveneb lähemalt maalitehnika nüanssidesse;
 • segab iseseisvalt värvitoone ja maalib neid kasutades pildi.

Kõnelused kunstist

Aastaringselt vahetuvatel või püsinäitusel.

16. august 2019 – 1. detsember 2020 näitusel „Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt“.

Muuseumitund on mõeldud vaatlus-, mõtlemis- ja vestlusoskuse arendamiseks ning kunstiga kontakti leidmiseks. Ühiselt valitakse muuseumi näitustelt välja kaks-kolm teost, mille üle arutleda. Tunnijuhi läbiviidav avatud küsimustel põhinev vestlus on inspireeritud Ameerika psühholoogide väljatöötatud nägemismõtlemise metoodikast VTS (pildivaatlusprogramm „Visual Thinking Strategies”).

Õpilane

 • arendab pildivaatluse oskusi ja visuaalset mõtlemist;
 • vaatleb muuseumis kahte või kolme pilti sügavuti;
 • vestleb vabalt pildist avatud küsimuste kaudu;
 • kogeb, et kõik tema vastused ja mõtted pildi kohta on õiged.


Päike naeratab

Aastaringselt püsinäitusel

Muuseumitunnis „Päike naeratab” jutustame loo kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel enda seest nii palju päikest, et see lausa kiirgas tema loomingust välja. Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericut sümboolse päikesekujundi kaudu ning näidata kunstniku kujundatud kahhelplaatide põhjal, et päikest on võimalik kujutada väga erineval moel. Lastele selgitatakse, kuidas muuta pilti abstraktsemaks, kasutades mitmesuguseid geomeetrilisi kujundeid. Lõpuks kujundab igaüks väikese kahhelplaadi päikesega – helgeks meenutuseks, et päike on alati pilve taga olemas.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse ning matemaatika õpiväljundeid.

Õpilane

 • vaatleb Adamson-Ericu kujundatud keraamilisi plaate;
 • teab, mida tähendab „abstraktsionism”;
 • uurib päikese kujutamise eri viise;
 • nimetab geomeetrilisi kujundeid;
 • kavandab erinevatest kujunditest oma päikese;
 • kannab kavandi spetsiaalse värviga kahhelplaadile ja vormistab lõpptulemuse.


Koopainimese mustrid

Aastaringselt püsinäitusel

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele kunstnik Adamson-Ericu kujundatud nõusid – peatähelepanu all on nn koopaelaniku serviis. Serviisi stiil meenutab ürgaja kaljujooniseid ning võimaldab luua haaravaid kirjeldusi ja arutelusid. Üheskoos kehastutakse serviisil kujutatud tegelasteks. Süvenetakse Adamson-Ericu stiili mõjutanud ruunikirja ja nuputatakse oma tegelasele ürgne nimi. Muuseumitunnile järgnevas kunstistuudios saab luua koopakujundeid ja -sümboleid ning maalida looduslike värvipigmentidega pildi.
Muuseumitunnis lõimuvad ajaloo, loodus- ja kunstiõpetuse õpiväljundid.

Õpilane

 • tunneb ära Adamson- Ericu kujundatud nn koopaelaniku serviisi;
 • saab teada, mida tähendab stilisatsioon;
 • kirjeldab ürgaja kaljujooniste stiili;
 • kehastub serviisil kujutatud tegelaseks;
 • loob ise koopakujundeid ja sümboleid ning uurib ruunikirja;
 • maalib pildi looduslike värvipigmentidega.

Kunstnik ja kodu

Püsinäitusel (märts 2020 – juuni 2020)

Nägemispuudega õpilastele I ja II kooliastmes

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968). Tundi saab kohandada sobivaks ka intellektipuudega õpilasetele.

Ringkäigu jooksul tutvustatakse Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele kujundas nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Haridusprogrammis uuritakse teoseid, millel on tihe seos kunstniku kodu ning koduste paikadega. Mängitakse materjalimängu ning kombatakse 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Tunni lõpetab loovtöö – igal osalejal valmib värvikas „kunstniku võti“.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst “nähtavaks”!”, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.

Enne grupiga muuseumisse tulekut on soovitav kuulata EKMi kodulehelt spetsiaalselt erivajadusega külastajale helindatud peatükke: Muuseumist ja majast ning Kunstnik Adamson-Ericust.

Soovitav grupi suurus kuni 9 õpilast.

Tunni kestus 60 minutit (olenevalt grupist).

Osalemine eelregistreerimisega adamson-eric@ekm.ee või tel 6445838.