Näyttelyt 2019

Kylässä. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt
16.8.–1.12.2019
Suomen kultakauden klassikot Eero Järnefelt (1863–1937) ja Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945) työskentelivät 1800- ja 1900-luvun taitteessa Suomen kulttuurihistorian hyvin tuntemassa Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä. Näyttelyssä esillä oleva työt – värikylläiset maisemat, luonnonlyriikka, taiteilijoiden ystävien muotokuvat ja arkielämän sommitelmat – kuuluvat Järvenpään taidemuseon kokoelmaan.
Kuraattori: Hanna Nikander (Järvenpään taidemuseo). 

Näyttämöllä ja kankaalla
5.4.–4.8.2019
Näyttely esittelee 1900-luvun alkupuolella vaikuttaneiden virolaistaiteilijoiden vapaata taidetta rinnakkain näyttämötaiteen kanssa. 1900-luvun alussa perustettujen ammattiteatterien toive saada käyttöönsä visuaalisesti tasokkaita näyttämömaailmoja sekä taiteilijoiden kiinnostus teatteritaiteessa nopeasti sijaa saaneisiin modernistisiin ja ekspressionistisiin ilmaisukeinoihin innoittivat taiteilijoita kuten Roman Nymania, Peet Arenia ja Henrik Olvia kokeilemaan lavastamista. Näyttely havainnollistaa, millä tavoin uudet suuntaukset ilmenivät kummallakin alalla ja miten maalaus- ja lavastustaide vaikuttivat toisiinsa – vai vaikuttivatko.
Kuraattori: Kerttu Männiste.