Erivajadustega külastajatele

Kuidas muuseumisse tulla

Adamson-Ericu muuseum, Lühike jalg 3, asub Tallinna vanalinnas peaaegu Niguliste kiriku, Eesti Kunstimuuseumi filiaali Niguliste muuseumi kõrval – nii Raekoja platsilt kui ka Vabaduse väljakult tulles paari minuti tee kaugusel. Tallinna avalikel aladel on parkimine tasuta autodele, mis on korrektselt märgistatud puudega inimese kaardi või märgiga. Lähimad parkimiskohad asuvad Niguliste tänava ääres. Enamik eraparklaid lähikonnas, näiteks Rüütli tänaval, ei paku puudega inimestele tasuta parkimist.

Et saaksime Teid paremini teenindada ja pakkuda mugavat äraolemist, palume oma tulekust ette teatada, helistades telefonil 644 5838 või kirjutades e-posti aadressil adamson-eric@ekm.ee.

VAEGNÄGIJATELE JA PIMEDATELE

Kunstnik Adamson-Ericu (19021968) teostega on nägemispuudega inimestel võimalus tutvuda helindatud kirjandustõlgete, reljeefsete kunstiteoseid edasiandvate jooniste ning kombatavaks muudetud figuuride vahendusel. Samuti on kirjeldatud ning plaanidega varustatud muuseumi ruumid. Kõiki materjale nägemispuudega inimestele kui  ka tema saatjale saab laenutada kohapeal muuseumi kassast. Kirjeldustõlkeid viiele teosele on võimalik kuulata kodulehelt. Materjal valmis projekti  Kunst „nähtavaks!“ raames 2017. aastal. Toetas  Hasartmängumaksu Nõukogu. Tehtule tuginedes valmis 2018. aastal spetsiaalne haridusprogramm nägemispuudega õpilasgruppidele.

 

Haridusprogramm “Kunstnik ja kodu”

Tellida saab alates märtsist 2020.

Püsinäitusel (märts 2020 – juuni 2020)
Nägemispuudega õpilastele I ja II kooliastmes

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele, et avardada nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustada üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968). Tundi saab kohandada sobivaks ka intellektipuudega õpilasetele.
Ringkäigu jooksul tutvustatakse Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele kujundas nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Haridusprogrammis uurivad õpilased teoseid, millel on tihe seos kunstniku kodu ning koduste paikadega. Mängitakse materjalimängu ning kombatakse 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Tunni lõpetab loovtöö – igal osalejal valmib värvikas „kunstniku võti“.
Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst “nähtavaks”!”, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.
Enne grupiga muuseumisse tulekut on soovitav kuulata EKMi kodulehelt spetsiaalselt erivajadusega külastajale helindatud peatükke: “Muuseumist ja majast” ning “Kunstnik Adamson-Ericust“.

Soovitav grupi suurus kuni 9 õpilast.
Tunni kestus ligikaudu 60 minutit (olenevalt grupist).
Osalemine eelregistreerimisega adamson-eric@ekm.ee või tel 6445838.

Lisaks toimuvad muuseumis regulaarselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pool korraldatavad kontserdid ning ringkäigud kuraatoriga vahetuvatel näitustel. Jälgi seda kalendrist.

Huvi korral võtke meiega ühendust, et saaksime leida teile sobiva temaatikaga ja huvipakkuva programmi, milles osaleda. Kontakt: adamson-eric@ekm.ee või 644 5838.

INTLLEKTIPUUDEGA KÜLASTAJALE

Intellektipuudega gruppidele kohandame muuseumitunde ja muudame muuseumikülastuse põnevaks kogemuseks. Soovitame muuseumitundide hulgast välja valida just teid huvitav temaatika ning konsulteerida selle sisust ning sobivusest teie grupile: adamson-eric@ekm.ee 644 5838.

Soovitame õpilasgruppidele järgmisi muuseumitunde:

  • Kunstnik ja kodu (märts 2020 kuni juuni 2020)
  • Päike naeratab
  • Toonimeistrid

Valik töötubasid noortele ja täiskasvanutele (grupi suurus 612 inimest):

  • Ehtekunsti töötuba
  • Kahhelmaali töötuba

VAEGKUULJATELE JA KURTIDELE

Kuulmispuudega grupid on oodatud osalema muuseumitundides koos omapoolse viipekeele tõlgiga. Kohandame kõne ja tegutsemise tempot vastavalt teie vajadustele. Õpilastele suunatud haridusprogrammide kohta leiate rohkem infot siit. Soovitame muuseumitundide hulgast välja valida just teid huvitav temaatika ning konsulteerida selle sisust ning sobivusest teie grupile: adamson-eric@ekm.ee, 644 5838.

LIIKUMISPUUDEGA KÜLASTAJALE

Vanalinnas asuv muuseumimaja on mitmete treppidega ja liikumispuudega inimestele raskesti ligipääsetav. Ratastooliga muuseumisse hetkel kahjuks ei pääse.