Näitused 2019

Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt
16.08.–01.12.2019
Soome kuldaja klassikud Eero Järnefelt (1863–1937) ja Venny Soldan-Brofeldt (1863–1945) töötasid 19. ja 20. sajandi vahetuse paiku Soome kultuuriloos hästituntud Tuusula järve kunstnike kogukonnas. Näitusel eksponeeritud värviküllased maastikud, looduslüürika, kunstnike sõpruskonna portreed ja argielu kompositsioonid kuuluvad Järvenpää Kunstimuuseumi kogusse. Kuraator: Hanna Nikander (Järvenpää Kunstimuuseum).

Laval ja lõuendil
05.4.–04.8.2019
Näitus „Laval ja lõuendil“ kõrvutab 20. sajandi esimese poole kunstnike Roman Nymani, Ado Vabbe, Henrik Olvi ja Adamson-Ericu vabaloomingut nende teatrilavadele loodud kujundustega. Fookuses on soov uurida, millisel kujul ilmnesid modernistlikud suundumused kummaski kunstivaldkonnas ning kuidas väljendus autorite looming neis rollides.
Kuraator: Kerttu Männiste