Näitused 2019

Laval ja lõuendil
5.4.–4.8.2019
Näitus „Laval ja lõuendil“ kõrvutab 20. sajandi esimese poole kunstnike Roman Nymani, Ado Vabbe, Henrik Olvi ja Adamson-Ericu vabaloomingut nende teatrilavadele loodud kujundustega. Fookuses on soov uurida, millisel kujul ilmnesid modernistlikud suundumused kummaski kunstivaldkonnas ning kuidas väljendus autorite looming neis rollides.
Kuraator: Kerttu Männiste