Näitused 2015

Jumalate jälgedes. Jaapani kunstniku Torii Rei maalid
06.11.2015–28.02.2016
Jaapani klassikalisi maalitehnikaid kasutava kunstniku Torii Rei (1952) teosed käsitlevad Jaapani rikkalikku mütoloogilist pärandit. Selle loodususundiline tagapõhi võimaldab leida mitmeid sarnasusi budismieelse Jaapani ja Eesti kaugema mineviku vahel.

Efraim Allsalu. Elurõõm ja lüürika karmil ajal
10.07.–25.10.2015
Efraim Allsalu (1929–2006) kehtestas end 1960.–1970. aastate Eesti kunstielus tänu oma rikkalikule loomingule ja isikupärasele väljenduslaadile. Näitusel esitletakse ajastuomases tõlgenduses töötemaatikat käsitlevaid teoseid, aga ka portreid ja natüürmorte.

Modernne naine
10.04.−28.06.2015
Näitus keskendub modernse, eelkõige professionaalsele eneseteostusele pühendunud naise temaatika kajastumisele Eesti kunstis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi esimesel poolel.