fbpx

Aitan lapsi kunsti juurde

„Aitan lapsi kunsti juurde“ on heategevusfondi Aitan Lapsi ja Eesti Kunstimuuseumi koostööprojekt, mille raames saavad paljud koolilapsed tasuta osaleda Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundides.

Projektist lähemalt

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ saab võimalikuks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele, Eesti Kunstimuuseumi panusele ning headele sponsoritele. Pakendiautomaatides, kuhu on paigaldatud vastav nupp annetuse tegemiseks, saab iga inimene pandipakendite tagatisrahaga toetada lastele kultuurielamuste pakkumist.

Kogu annetatud raha läheb Eestis elavatele lastele kunsti, teatri ja kirjandusega seotud elamuste pakkumiseks. Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ võimaldab lastel osaleda Eesti Kunstimuuseumi filiaalide haridusprogrammides.

Muuseumitunnid

Iga selline külastus Eesti Kunstimuuseumi filiaalidesse toimub spetsiaalse muuseumitunni raames. Käelist tegevust sisaldavad tunnid on interaktiivsed ja heaks täienduseks koolitundidele. Eesti Kunstimuuseumi muuseumitunnid pakuvad avastamis- ja kaasamõtlemisrõõmu igas vanuses õpilastele, olles ka suurepäraseks keelekümbluse võimaluseks. Muuseumitunde juhendavad muuseumipedagoogid või selleks koolitatud inimesed ning need on koostatud vastavalt laste vanusele. Muuseumitundide tavapärane kestus on 60–90 minutit. Mitmeid tunde saadab ka loovtöö.

Julgustame osalema ka erivajadustega laste ja intellektipuudega täiskasvanute gruppe – Eesti Kunstimuuseumi kõikidel filiaalidel on välja töötatud spetsiaalsed haridusprogrammid, mis on suunatud erivajadustega inimestele.

Sügis 2020

„Aitan lapsi kunsti juurde“ taotlusi saab hetkel esitada perioodiks september kuni detsember 2020. 

Registreerida saab tasuta muuseumitundidesse, mis toimuvad Kadrioru kunstimuuseumis, Mikkeli muuseumis, Niguliste muuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis. Enne taotluse esitamist palume tutvuda „Oluline teada“ infoga. 

Esita taotlus

Adamson-Ericu muuseum pakub projekti raames järgmisi tunde:

Põhikooli I ja II aste  

Toonimeistrid

Adamson-Ericu loomingu näitel arutletakse tunnis, kuidas värve segatakse, kuidas saadakse erinevaid värvitoone, mis on põhivärvid, soojad-külmad toonid ja tumedad-heledad värvused. Maalidelt otsitakse erinevaid toone ja mõistatatakse, mis värvide segamisel on need saadud. Õpilased kehastuvad toonimeistriks ning kasutavad omandatud nippe, et maalida värviküllane pilt, millel kõik toonid on iseseisvalt segatud.

Kestus: 60 minutit

Kõnelused kunstist

Tunni käigus valitakse õpilastega koos muuseumi näitustelt välja kaks-kolm teost, mille üle põhjalikumalt arutleda. Tunnijuhi läbiviidav avatud küsimustel põhinev vestlus on inspireeritud Ameerika psühholoogide välja töötatud nägemismõtlemise metoodikast VTS (pildivaatlusprogramm „Visual Thinking Strategies” ehk visuaalsed mõtlemisstrateegiad). Õpilastelt küsitakse maalide kohta mitmesuguseid analüüsimist ja kaasamõtlemist vajavaid küsimusi ning julgustatakse teoseid laiemalt avama ja mõistma. Tunni lõpus valmib rühmatööna joonistusülesanne, kus proovime mõttes liikuda pildist välja.

Kestus: 60 minutit

Põhikooli III aste

Varjuteatri õpituba

Õpilane saab ülevaate muuseumi püsiekspositsioonist ja vahetuvast näitusest ning seejärel asub looma varjuteatrit. Interpreteerides näitusel leitavaid kunstiteoseid, valmivad grupitööna süžee ja tegelaskujud, otsustatakse tegevuspaik ja jagatakse rollid. Õpilane saab tunnis läbi teha kõik põhilised varjuteatri valmimise etapid lamenukkude meisterdamisest kuni lavastuse sünnini välja. Tund lõpeb valminud lavastuste meeleolukate esitlustega muuseumi salapärases keldris.

Sobib ka põhikooli II astmele
Kestus: 90 minutit

Gümnaasium

Kunst ja ühiskond autoritaarses Eestis

Tunnis analüüsitakse Eesti ühiskonna poliitilist ja kultuurilist arengut 1930. aastatel, autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustatakse vaikivat ajastut. Poliitika määras ka kunstile raamid. Kunstnik Adamson-Ericu ja tema loodud teosed on heaks näiteks sellest, kuidas poliitiline olustik mõjutas üksikisikut. Iseseisva tööna peavad õpilased uurima Adamson-Ericu valmistatud tarbekunsti ja täitma töölehe. Sellele järgneb ühine arutelu. Ülesanne arendab tähelepanuvõimet ja analüüsioskust. Tund on seotud ajaloo- ja kunstiajaloo õppekavadega.

Kestus: 90 minutit

Erivajadusega õpilane

Päike naeratab

Õpilane tutvub Adamson-Ericu loomingus sageli esineva päikesekujundiga. Ta kuuleb loo kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel endas nii palju päikest, et see kiirgas välja tema loomingust ning aitas teda elus edasi. Laps loob seose oma eluga ja arutleb: kui on raske, siis me saame hakkama, kui mõtleme headele asjadele. Päike on pilve taga alati olemas! Uurime kunstniku kahhelplaate ja keraamikat vaadeldes erinevaid võimalusi, kuidas päikest kujutada ja tuletame meelde geomeetrilisi kujundeid (ring, ruut, kolmnurk, ristkülik). Tundi kuuluvad ka lõbusad teemaga seonduvad mängud. Tunni lõpus saavad kõik osalejad maalida enesele isikliku kahhelplaadi päikesega.

Hariduslike erivajadustega ja intellektipuudega õpilastele

Kestus: 60 minutit

Kunstnik ja kodu

Tunni jooksul tutvustatakse Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele kujundas nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui ka palju muud. Haridusprogrammis uuritakse teoseid, millel on tihe seos kunstniku kodu ning koduste paikadega. Mängitakse materjalimängu ning kombatakse 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Tunni lõpetab loovtöö – igal osalejal valmib värvikas „kunstniku võti”.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst „nähtavaks”!”, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.

Enne grupiga muuseumisse tulekut on soovitav kuulata spetsiaalselt erivajadusega külastajale helindatud peatükke: Muuseumist ja majast ning Kunstnik Adamson-Ericust

Soovitatav grupi suurus kuni 9 õpilast.

Nägemispuudega õpilastele põhikooli I ja II kooliastmes
Sobilik ka hariduslike erivajadustega ja intellektipuudega õpilastele
Kestus: 60 minutit

Kontakt

Ruth Roht

kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist