Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid

„Aitan lapsi kunsti juurde“ taotluste esitamine 2019. aasta sügiseks (september – detsember 2019) on avatud.
„Aitan lapsi kunsti juurde” on heategevusfondi Aitan Lapsi projekt koostöös Eesti Kunstimuuseumiga võimaldab koolilastel osaleda Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundides tasuta.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.

Aitan lapsi kunsti juurde muuseumitunnid Adamson-Ericu muuseumis 2019/2020 õppeaastal on:

Kuus kunstipeatust lastele

Näitusel „Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt“

16. august 2019 – 1. detsember 2020

Tunni eesmärk on uurida Soome kunsti kuldaja autorite Eero Järnefelti ning Venny Soldan-Brofeldti loomingus kustumatuks inspiratsiooniallikaks olnud loodust, lähedaste inimeste portreid ning igapäevast olustikku meie ümber.

Sina-sõprust kunstiga on hea luua näitusel „Külaskäik“, mis räägib ühe loomingulise sõpruskonna elust ja tegemistest kauni Tuusula järve kaldal Soomes 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses. Üheskoos vaadeldakse ja arutletakse, kuidas tuntud Soome kunstnikud Eero Järnefelt ning Venny Soldan-Brofeldt on andekad teosed välja võlunud lihtsatest teemadest nagu kodu, perekond, lapsed, loodus, aastaaegade vaheldumine, valgus ning igapäevased asjad meie ümber. Nende teemade põhjal tehtavad kuus kunstipeatust järjestavad juhuse tahtel lapsed muuseumitunnis ise. Kunsti-vestluste käigus saavad lapsed sisse tuua paralleele oma elust. Muuseumitunni lõpetab loovtöö, kus igaüks paneb paberile, mida huvitavat tema oma koduaknast näeb.

Kõnelused kunstist

Aastaringselt vahetuvatel või püsinäitusel.

16. august 2019 – 1. detsember 2020 näitusel „Külaskäik. Eero Järnefelt ja Venny Soldan-Brofeldt“.

Muuseumitund on mõeldud vaatlus-, mõtlemis- ja vestlusoskuse arendamiseks ning kunstiga kontakti leidmiseks. Ühiselt valitakse muuseumi näitustelt välja kaks-kolm teost, mille üle arutleda. Tunnijuhi läbiviidav avatud küsimustel põhinev vestlus on inspireeritud Ameerika psühholoogide väljatöötatud nägemismõtlemise metoodikast VTS (pildivaatlusprogramm „Visual Thinking Strategies”).

Päike naeratab
Muuseumitunnis „Päike naeratab” jutustame loo kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel enda seest nii palju päikest, et see lausa kiirgas tema loomingust välja. Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericut sümboolse päikesekujundi kaudu ning näidata kunstniku kujundatud kahhelplaatide põhjal, et päikest on võimalik kujutada väga erineval moel. Lastele selgitatakse, kuidas muuta pilti abstraktsemaks, kasutades mitmesuguseid geomeetrilisi kujundeid. Lõpuks kujundab igaüks väikese kahhelplaadi päikesega – helgeks meenutuseks, et päike on alati pilve taga olemas.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse ning matemaatika õpiväljundeid.

Toonimeistrid
Muuseumis eksponeeritud maalide keskel avaneb külluslik värvimaailm. Muuseumitunni eesmärk on avada lähemalt värvuste tekkimise saladusi ning suunata lapsi tähelepanelikumalt erinevaid toone uurima. Enamik lapsi teab, mis on põhivärvid. Kuid millised on just need õiged sinise, punase ja kollase värvused, millest saab segada kõik ülejäänud toonid? Toonimeistri töö on natuke nagu koka oma: tuleb osata värvusi õigesti „maitsestada”, et soovitav tulemus saada. Maalidelt valitakse välja mõned toonid ning püütakse koos arutades ja katsetades need valmis segada. Omandatud kogemuse põhjal maalib iga laps värviküllase pildi, millel on kõik toonid iseseisvalt segatud.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid.

Erivajadustega õpilased

Päike naeratab
haridusliku erivajadusega õpilastele
Muuseumitunnis jutustatakse lugu kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel endas nii palju päikest, et see lausa kiirgas välja tema loomingust. Adamson-Ericu loominguga tehakse tutvust sümboolse päikesekujundi kaudu. Vaadeldes kunstniku käe all valminud kahhelplaate, võib veenduda, et päikest saab kujutada vägagi erineval moel.

Kunstnik ja kodu
Vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele, kes õpivad I ja II kooliastmes

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968). Ligi tunniajase ringkäigu jooksul tutvustatakse  Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele omas head disaineritaipu, kujundades nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Täpsemalt käsitletakse haridusprogrammis Adamson-Ericu maali- ja tarbekunsti loomingust osa, millel on tihe seos kunstniku kodu ja koduste paikadega Eestimaal. Püütakse ära arvata, millistes materjalides kunstnik ennast „kodus tundis“. Lähemalt uuritakse ja kombatakse 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Puudu ei jää ka vallatutest fantaasialoomadest, kes lauaplaadilt välja karates olemise veelgi põnevamaks muudavad. Lõpetame tunni loovtööga, mille käigus valmib „kunstniku võti“.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst nähtavaks!“, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.

Soovitav grupi suurus kuni 8 õpilast.
Tunni kestus 60–90 minutit (olenevalt grupist).
Osalemine eelregistreerimisega
PROGRAMMIDE KESTUS ON 60–90 MINUTIT.
Saatjad tasuta.