Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid

Loom ja lind – püüa mind!
Muuseumitunnis viiakse kõige pisemad rändama lustakate ja pisut veidrate loomade-lindude maailma. Adamson-Ericu teostelt avastatakse fantaasiarikkaid liike ning saadakse teada, et alati ei joonista isegi kunstnik „õigesti“. Üheskoos otsitakse üles plehku pannud sõnnipoisid ning loetakse kokku puu otsa lennanud linnud. Tunni lõpus saab iga laps luua oma fantaasialooma.
Märksõnad: Loendamine, peenmotoorika, loomad-linnud, fantaasia, tarbekunst, Adamson-Ericu looming

 

Päike naeratab
Muuseumitunnis „Päike naeratab” jutustame loo kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel enda seest nii palju päikest, et see lausa kiirgas tema loomingust välja. Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericut sümboolse päikesekujundi kaudu ning näidata kunstniku kujundatud kahhelplaatide põhjal, et päikest on võimalik kujutada väga erineval moel. Lastele selgitatakse, kuidas muuta pilti abstraktsemaks, kasutades mitmesuguseid geomeetrilisi kujundeid. Lõpuks kujundab igaüks väikese kahhelplaadi päikesega – helgeks meenutuseks, et päike on alati pilve taga olemas.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse ning matemaatika õpiväljundeid.

Toonimeistrid
Muuseumis eksponeeritud maalide keskel avaneb külluslik värvimaailm. Muuseumitunni eesmärk on avada lähemalt värvuste tekkimise saladusi ning suunata lapsi tähelepanelikumalt erinevaid toone uurima. Enamik lapsi teab, mis on põhivärvid. Kuid millised on just need õiged sinise, punase ja kollase värvused, millest saab segada kõik ülejäänud toonid? Toonimeistri töö on natuke nagu koka oma: tuleb osata värvusi õigesti „maitsestada”, et soovitav tulemus saada. Maalidelt valitakse välja mõned toonid ning püütakse koos arutades ja katsetades need valmis segada. Omandatud kogemuse põhjal maalib iga laps värviküllase pildi, millel on kõik toonid iseseisvalt segatud.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid.

Koopainimese mustrid

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada õpilastele kunstnik Adamson-Ericu kujundatud nõusid – peatähelepanu all on nn koopaelaniku serviis. Serviisi stiil meenutab ürgaja kaljujooniseid ning võimaldab luua haaravaid kirjeldusi ja arutelusid. Üheskoos kehastutakse serviisil kujutatud tegelasteks. Süvenetakse Adamson-Ericu stiili mõjutanud ruunikirja ja nuputatakse oma tegelasele ürgne nimi. Muuseumitunnile järgnevas kunstistuudios saab luua koopakujundeid ja -sümboleid ning maalida looduslike värvipigmentidega pildi.
Muuseumitunnis lõimuvad ajaloo, loodus- ja kunstiõpetuse õpiväljundid.
Õpilane

  • tunneb ära Adamson- Ericu kujundatud nn koopaelaniku serviisi;
  • saab teada, mida tähendab stilisatsioon;
  • kirjeldab ürgaja kaljujooniste stiili;
  • kehastub serviisil kujutatud tegelaseks;
  • loob ise koopakujundeid ja sümboleid ning uurib ruunikirja;
  • maalib pildi looduslike värvipigmentidega.

Mina peegeldus
Muuseumitunnis uuritakse Adamson-Ericu erinevatel eluperioodidel maalitud portreid ja avastada läbi iseenda autoportree žanri. Õpilane saab lähemalt tuttavaks portreežanriga ning avastab, milliseid võtteid kunstnik on isiksuse tabamiseks kasutanud. Selgub, kuidas lugeda kunstiteostele peidetud karaktereid ja vihjeid. Loovtööna valmib õpilastel isiklik MINA peegeldus.
Märksõnad: autoportree, portree, detailid, iseloom, Adamson-Eric maalikunstniku ja inimesena

Erivajadustega õpilased

Päike naeratab
haridusliku erivajadusega õpilastele
Muuseumitunnis jutustatakse lugu kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel endas nii palju päikest, et see lausa kiirgas välja tema loomingust. Adamson-Ericu loominguga tehakse tutvust sümboolse päikesekujundi kaudu. Vaadeldes kunstniku käe all valminud kahhelplaate, võib veenduda, et päikest saab kujutada vägagi erineval moel.

Kunstnik ja kodu
Vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele, kes õpivad I ja II kooliastmes

Muuseumitund on loodud spetsiaalselt vaegnägijatele ja pimedatele õpilastele avardamaks nende teadmisi Eesti kunstist ja tutvustamaks üht erakordset 20. sajandi kunstnikku – Adamson-Ericut (1902–1968). Ligi tunniajase ringkäigu jooksul tutvustatakse  Adamson-Ericut kui kunstnikku, kes lisaks maalimisele omas head disaineritaipu, kujundades nii mööblit, nõusid, vaipu, tekstiile kui palju muud. Täpsemalt käsitletakse haridusprogrammis Adamson-Ericu maali- ja tarbekunsti loomingust osa, millel on tihe seos kunstniku kodu ja koduste paikadega Eestimaal. Püütakse ära arvata, millistes materjalides kunstnik ennast „kodus tundis“. Lähemalt uuritakse ja kombatakse 1938. aastast pärit mööblikomplekti, mille kunstnik ise oma kodu jaoks disainis. Puudu ei jää ka vallatutest fantaasialoomadest, kes lauaplaadilt välja karates olemise veelgi põnevamaks muudavad. Lõpetame tunni loovtööga, mille käigus valmib „kunstniku võti“.

Haridusprogramm on mõtteline jätk muuseumi 2017. aasta projektile „Kunst nähtavaks!“, mis keskendus Adamson-Ericu loomingu kättesaadavaks tegemisele täiskasvanud vaegnägijate ja pimedate sihtrühmale.

Eesti Kunstimuuseumi 2018/2019. õppeaasta haridusbukletti saab vaadata ja alla laadida siit.

Enne grupiga muuseumisse tulekut on võimalus kuulata EKMi kodulehelt spetsiaalselt erivajadusega külastajale helindatud peatükke: Muuseumist ja majast ning Kunstnik Adamson-Ericust.

Soovitav grupi suurus kuni 8 õpilast.
Tunni kestus 60–90 minutit (olenevalt grupist).
Osalemine eelregistreerimisega
PROGRAMMIDE KESTUS ON 60–90 MINUTIT.
Saatjad tasuta.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.