Põhikoolile ja gümnaasiumile

UUS!

karl-manberg-hoovis-dateerimata-eesti-kunstimuuseum

Karl Manberg. Hoovis. Dateerimata. EKM

Pesupäev noortele
Muuseumitund näitusel „Pesupäev
Põhikooli II ja III astmele
01.02.2017 – 28.05.2017

Muuseumitunnis saab lähemalt tutvuda olustikumaali žanriga näitusel „Pesupäev“. Arutleme, mida kunstnik võis näha lihtsas agulivaates, tagaõues või nööril lehvivas pesus. Analüüsime, milliste maaliliste vahenditega on meistrid edasi andnud argise motiivi võlu ja selle vääristanud millekski enamaks. Uurime ka, kuidas pesupesemise traditsioonid ja elu-olu on ligi saja aasta jooksul muutunud. Tunni lõpus valmib osalejatel grupitööna segatehnikas kunstiteos.

 

Põhikooli III astmele ja gümnaasiumile

Kujundite varielu
Toimub esmaspäeviti ja teisipäeviti ettetellimisel

Muuseumitunni eesmärk on luua lühikesi elamuslikke varjuteatrilavastusi, et näitlikustada abstraktsiooni, stilisatsiooni ja kujundi mõisteid. Muuseumi keskaegne kelder loob dramaatilise keskkonna, kus on põnev optiliste illusioonidega katsetada. Etendustes kasutatakse nii valmis esemeid, kohapeal valmivaid lamenukke kui ka oma keha. Rühmatööna valmib kollektiivne kunstiteos, mis seob visuaalset ja helilist materjali. Tund lõpeb kaaslastele lavastuste ettemängimisega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja muusikaõpetuse, kirjanduse, füüsika ning sotsiaalainete õpiväljundeid.

Õpilane

 • teab, kuidas toimib varjuteater;
 • tunneb mõisteid „abstraktsioon”, „abstraheerima”, „stilisatsioon”;
 • loob dekoratsioonid ja kujundid varjuteatri etendusele;
 • lavastab rühmatööna varjuteatrietenduse, kasutades oma keha ja erinevaid objekte;
 • tekitab ja kasutab heli varjuteatri ilmestamiseks;
 • omandab algsed teadmised draamažanrist.

 

Põhikooli III aste ja gümnaasium

Dekoorimängud

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericu tarbekunsti ning avada pinnadekoori erinevate lahenduste võimalusi ja tagamaid. Vaadeldakse näitusesaalis eri kümnendite mõjutusi nõude disainis, räägitakse stiilist ja stilisatsioonist. Kunstniku dekoratiivsete maalitud kahhelplaatide mahukas kogu võimaldab jälgida kujundi abstraktsemaks muutumise eri etappe. Õpikojas saab valida keraamilise plaadi või tassi pinna kujundamise vahel.

Muuseumitund lõimib kunstõpetuse ja kultuuriajaloo õpiväljundeid.

Õpilane

 • tunneb ära eri kümnendite mõjutusi nõude pinnadekooris;
 • eristab stiili ja stilisatsiooni;
 • õpib ära tundma Adamson-Ericu stiili;
 • oskab hinnata Adamson-Ericu väljatöötatud uuendusi tarbekunstis.

Gümnaasiumile

Vaikiv ajastu ja Adamson-Eric

Ajalootund muuseumis tutvustab üksikisiku valikuid autoritaarses Eestis kunstnik Adamson-Ericu loomingu näitel. Muuseumikeskkond pakub võimaluse suhestuda vaikiva ajastuga isiklikul ja näitlikustatud moel. Adamson-Ericu eluloo põhjal avatakse lähemalt 1934. aasta riigipöördele järgnenud poliitilist olukorda Eestis, keskendudes seejuures loovisiku valikutele ja võimalustele.

Teema võimaldab võrrelda demokraatiat ja diktatuuri laiemalt ning arutleda isiklike valikute tähtsuse üle, mis on aktuaalsed igal ajastul.

Muuseumitund lõimib lähiajaloo I kursuse, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpiväljundeid.

Õpilane

 • omandab järgmised mõisted: demokraatia, diktatuur, autoritaarne diktatuur, totalitaarne diktatuur, vabadussõdalased, vaikiv ajastu;
 • arutleb ja arendab otsustusvõimet demokraatia, autokraatia ja diktatuuri teemal;
 • kirjeldab vaikiva ajastu mõju kunstile;
 • õpib tundma Adamson-Ericu isikut ja tema elulugu ajaloolises kontekstis;
 • tunneb ära Adamson-Ericu stiili 1930. aastate tarbekunstis.

Gümnaasiumile

Ekskursioon kunstiajaloolasega

Adamson-Ericu muuseumi majas on võimalik tellida õpilasekskursioone, mida juhendab oma ala spetsialist. Ringkäik on mõeldud noortele kunstihuvilistele, kes soovivad põhjalikumalt tutvuda Adamson-Ericu elu ja loominguga. Ekskursioon viiakse läbi haaravalt ja noortele mõistetavas käsitluses.
Hind: 15 €, millele lisandub muuseumipilet 4 €