Erivajadustega külastajatele

Külastussoovi korral erivajadusega inimesega palume kontakteeruda muuseumi telefonil: 644 5838 või e-posti aadressil: adamson-eric@ekm.ee

Kuna ajalooline hoone on järskude treppidega ning liftita, peame leidma konkreetse külastuse puhul erinevaid lahendusi vastavalt võimalustele.