Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid

Varjumuinasjutud
Toimub esmaspäeviti ja teisipäeviti ettetellimisel

Adamson-Ericu muuseumis on üks saladuslik kelder. Kui kõik tuled peale ühe lambi ära kustutada, hakkab seal juhtuma imelisi asju – sirmile ja seintele ilmuvad varjud, kes hakkavad lastele varjuteatri vormis lugusid jutustama. Muuseumis nähtud piltide põhjal luuakse oma tegelaskujud ja dekoratsioonid, mille abil sünnib lummav keldrietendus. Tunni lõpus esitatakse valminud lavastused kaaslastele. Muuseumitunni eesmärk on pakkuda varjuteatri elamuse kaudu võimalust suhestuda nii näituse kui ka muuseumihoonega.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid ning arendab õpilase sotsiaalseid oskusi.

Õpilane

– tunneb Adamson-Ericu muuseumimaja;
– uurib, kuidas toimib varjuteater;
– kogub näituselt inspiratsiooni;
– osaleb rühmatöö koosseisus varjuteatri loomisel ja loo jutustamisel.

  • Põhikooli I ja II aste

Päike naeratab
Muuseumitunnis „Päike naeratab” jutustame loo kunstnikust, kes leidis rasketel aegadel enda seest nii palju päikest, et see lausa kiirgas tema loomingust välja. Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericut sümboolse päikesekujundi kaudu ning näidata kunstniku kujundatud kahhelplaatide põhjal, et päikest on võimalik kujutada väga erineval moel. Lastele selgitatakse, kuidas muuta pilti abstraktsemaks, kasutades mitmesuguseid geomeetrilisi kujundeid. Lõpuks kujundab igaüks väikese kahhelplaadi päikesega – helgeks meenutuseks, et päike on alati pilve taga olemas.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse ning matemaatika õpiväljundeid.

Toonimeistrid
Muuseumis eksponeeritud maalide keskel avaneb külluslik värvimaailm. Muuseumitunni eesmärk on avada lähemalt värvuste tekkimise saladusi ning suunata lapsi tähelepanelikumalt erinevaid toone uurima. Enamik lapsi teab, mis on põhivärvid. Kuid millised on just need õiged sinise, punase ja kollase värvused, millest saab segada kõik ülejäänud toonid? Toonimeistri töö on natuke nagu koka oma: tuleb osata värvusi õigesti „maitsestada”, et soovitav tulemus saada. Maalidelt valitakse välja mõned toonid ning püütakse koos arutades ja katsetades need valmis segada. Omandatud kogemuse põhjal maalib iga laps värviküllase pildi, millel on kõik toonid iseseisvalt segatud.

Muuseumitund lõimib kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundeid.

  • Põhikooli III aste ja gümnaasium

Dekoorimängud
Muuseumitunni eesmärk on tutvustada kunstnik Adamson-Ericu tarbekunsti ning avada pinnadekoori erinevate lahenduste võimalusi ja tagamaid. Vaadeldakse näitusesaalis eri kümnendite mõjutusi nõude disainis, räägitakse stiilist ja stilisatsioonist. Kunstniku dekoratiivsete maalitud kahhelplaatide mahukas kogu võimaldab jälgida kujundi abstraktsemaks muutumise eri etappe. Õpikojas saab valida keraamilise plaadi või tassi pinna kujundamise vahel.

Muuseumitund lõimib kunstõpetuse ja kultuuriajaloo õpiväljundeid.

Kujundite varielu
Toimub esmaspäeviti ja teisipäeviti ettetellimisel

Muuseumitunni eesmärk on luua lühikesi elamuslikke varjuteatrilavastusi, et näitlikustada abstraktsiooni, stilisatsiooni ja kujundi mõisteid. Muuseumi keskaegne kelder loob dramaatilise keskkonna, kus on põnev optiliste illusioonidega katsetada. Etendustes kasutatakse nii valmis esemeid, kohapeal valmivaid lamenukke kui ka oma keha. Rühmatööna valmib kollektiivne kunstiteos, mis seob visuaalset ja helilist materjali. Tund lõpeb kaaslastele lavastuste ettemängimisega.

Õpilane

– teab, kuidas toimib varjuteater;
– tunneb mõisteid „abstraktsioon”, „abstraheerima”, „stilisatsioon”;
– loob dekoratsioonid ja kujundid varjuteatri etendusele;
– lavastab rühmatööna varjuteatrietenduse, kasutades oma keha ja erinevaid objekte;
– tekitab ja kasutab heli varjuteatri ilmestamiseks;
– omandab algsed teadmised draamažanrist.

KÕIKIDE FILIAALIDE MUUSEUMITUNDIDE KESTUS ON 60 – 90 MINUTIT
Saatjad tasuta.

Projekti kohta saab lähemalt lugeda siit.

 AitanLapsi_logo